Organist

Vanaf 1972 is Harry actief als kerkorganist. Hij ervaart dit als de basis voor zijn totale bestaan als musicus. De orgels die hij in die hoedanigheid als vaste organist bespeelt worden hieronder aan u voorgesteld.

Op verzoek speelt Harry Hamer vaak als gastorganist. Zo is hij regelmatig te vinden op de orgels van vele kerken in binnen – en buitenland.

Zijn hoofdtaak als kerkorganist vervult hij met veel plezier in de Nieuwe kerk te Kampen, waar hij het majestueuze Pels/Kaat & Tijhuis/Nijsse – orgel bespeelt. Op 30 april 2022 was Harry Hamer 50 jaar organist in de Nieuwe kerk te Kampen.

NIEUWE KERK KAMPEN (Nederlands Gereformeerd)

Sinds 30 april 1972 is Harry Hamer vaste organist in de Nieuwe kerk in Kampen. Deze prachtige kerk werd in 1911 in gebruik genomen en is een schepping van de bekende kerkarchitect Tjeerd Kuiper. Aanvankelijk stond er een orgel, gebouwd door de Fa. Jan Proper uit Kampen, naar het pneumatische systeem. De kwaliteit hiervan was echter zodanig dat het al in 1958 het veld moest ruimen voor het huidige orgel, in eerste aanleg gebouwd door de Fa. Bernard Pels en zoon te Alkmaar, en in gebruik genomen op 28 februari 1959. Pels gebruikte voor dit orgel het door hun gepatenteerde elektro – pneumatische repetitieladen – systeem. Ook dit bleek geen succes, wat blijkt uit het feit dat al in 1979 een renovatie moest worden uitgevoerd door de Fa. Kaat & Tijhuis te Kampen. Veel van het dun – wandige pijpwerk werd toen vervangen door beter materiaal. In de jaren die volgden werd steeds meer pijpwerk vervangen, maar werd de technische kwaliteit van het orgel snel slechter.

In 2001 werd daarom besloten het orgel geheel te gaan renoveren. De Fa. René Nijsse uit Oud-Sabbinge (Zeeland) kreeg de opdracht om een geheel nieuw mechanisch – sleepladen – orgel in de bestaande kas te bouwen met gebruikmaking van al het bestaande pijpwerk. Adviseurs bij deze ombouw waren Harry Hamer en Herman Kamp. Het vernieuwde orgel werd op 3 april 2009 in gebruik genomen.

Huidige dispositie:

Hoofdwerk (II)
Rugwerk (I)
Bovenwerk (III)

Prestant16’Prestant8’Bourdon16’
Prestant8’Holpijp8’Prestant8’
Flûte Harmonique8’Quintadena8’Baarpijp8’
Roerfluit8’Octaaf4’Viola di Gamba8’
Quint6’Fluit douce4’Voix Céleste8’
Octaaf4’Speelfluit3’Salicet4’
Gemshoorn4’Octaaf2’Koppelfluit4’
Quint3’Woudfluit2’Nasard3’
Superoctaaf2’SesquialterIINachthoorn2’
Tertiaan3 1/5’MixtuurIII-IVTerts1 3/5’
MixtuurIII-VFagot16’Quintfluit1 1/3’
ScherpIVDulciaan8’Sifflet1’
Cornet disc.V

CymbaalIII
Trompet16’

Basson-Hobo8’
Trompet8’

Vox Humana8’
PedaalWerktuiglijke registersPrestant16’Koppeling Hoofdwerk – Bovenwerk
Subbas16’Koppeling Hoofdwerk – Rugwerk
Quint12’Koppeling Rugwerk – Hoofdwerk
Octaaf8’Koppeling Pedaal – Rugwerk
Gedekt8’Koppeling Pedaal – Hoofdwerk
Roerquint6’Koppeling Pedaal – Bovenwerk
Octaaf4’Tremulant Hoofdwerk
MixtuurVTremulant Rugwerk
Bazuin16’Tremulant Bovenwerk
Trombone8’Zweltrede Bovenwerk
Trompet4’

KERKCENTRUM “DE ARK” en KERKCENTRUM “OPEN HOF” DRONTEN (PKN)

Gemiddeld eens per 4 weken begeleidt Harry Hamer de gemeentezang tijdens een morgendienst van de Protestantse Gemeente Dronten in “De Ark” in Dronten.

Kerkcentrum “De Ark” werd in 1967 gebouwd en kreeg in 1970 het prachtige, door de Fa. D.A.  Flentrop uit Zaandam gebouwde, orgel tot haar beschikking.

Dezelfde firma gaf het orgel in 2006 een groot onderhoud beurt.

Het orgel bezit de volgende stemmen:

Hoofdwerk (II) Rugwerk (I) Pedaal
Prestant8’Holpijp8’Bourdon16’
Roerfluit8’Prestant4’Octaaf8’
Octaaf4’Roerfluit4’Octaaf4’
Fluit4’Octaaf2’RuispijpIV
Quint3’SesquialterIIFagot16’
Octaaf2’ScherpIV
MixtuurVDulciaan8’
Trompet8’Tremulant
Normale koppelingen

Kerkcentrum “Open Hof”

In kerkcentrum “Open Hof” werd door de Fa. Van Vulpen uit Utrecht in het begin van de jaren 60 een orgel gebouwd. Het is een kopie van het koororgel in de Eusebiuskerk te Arnhem. Ook dit orgel werd schoongemaakt in 2006.

Eind mei 2022 werden de Erediensten in “Open Hof”, stopgezet, maar behoudt dit centrum voorlopig zijn andere kerkelijke functies.

Dispositie:

Hoofdwerk (I)Borstwerk (II)Pedaal
Prestant8’Gedekt8’Bourdon16’
Roerfluit8’Roerfluit4’Prestant8′
Octaaf4’Nasard3’Fagot16’
Woudfluit2’Prestant2’Schalmeij4’
MixtuurIVRegaal8’
Trompet8’

WAANDERS IN DE BROEREN (BROERENKERK ZWOLLE)

Per november 2018 zijn de Zwolse organist Tromp van Goor en Harry Hamer aangesteld als organisten/mentoren van het Scheuer-orgel in de Broerenkerk te Zwolle. Enkele jaren later trok Tromp van Goor zich terug.

Deze kerk dateert uit de 15e eeuw, maar is als zodanig sinds 1980 niet meer in gebruik. Tot ongeveer 2010 maakte het Artez – conservatorium gebruik van deze prachtige kerk. Nadien vestigde boekhandel Waanders zich hier, waarbij de inrichting smaakvol bleef en het orgel haar prominente plaats behield. De kerk kreeg toen de naam “Waanders in de Broeren”. Genoemd bedrijf werd in augustus 2018 opgevolgd door boekhandel van der Velden en heet het gebouw nu “Van der Velden in de Broeren”.

Harry Hamer geeft 1 keer per maand een kort orgelconcert van 2 keer een kwartier, waarbij regelmatig andere musici te beluisteren zijn. De data en tijden van deze concerten zijn te vinden in de concertagenda op deze site en op de site van Van der Velden boeken.

In 1824 werd dit orgel gebouwd door J.C. Scheuer uit Zwolle en in 1971 gerestaureerd door de frima Flentrop uit Zaandam. Laatstgenoemde firma heeft het orgel in onderhoud.

Dispositie:
Hoofdwerk:Rugwerk:
Bourdon – bij halfgetrokken register spreekt alleen C-d*16′ Holpijp8′
Prestant 8′ Prestant4′
Holpijp 8′ Fluit Does4′
Octaaf 4′ Roerquint -19713′
Roerfluit 4′ Octaaf2′
Quint 3′ Woudfluit2′
Super Octaaf 2′ Terts – 19711 3/5′
Gemshoorn 2′ Flageolet 1′
Sexquialter – 1971 I-II sterk Dulciaan 8′
Mixtuur IV sterk Tremulant
Fagot (gedeeld) 16′
Trompet (gedeeld) 8′
Pedaal: Aangehangen.
Koppelingen: Manuaalkoppel.
Speelhulpen: 2 afsluiters.

SINT ANNAKAPEL KAMPEN

Deze kapel werd in de 15e eeuw gebouwd ten behoeve van de zogenaamde “zwarte zusters”. Na de Reformatie nam de Waals Hervormde Gemeente hier haar intrek. Zij bleven daar tot ongeveer 1830, waarna de Doopsgezinde Gemeente de kapel in gebruik nam.

In 2010 werd de kapel met aangrenzende kosterswoning eigendom van pianist Jan Vayne, die het ging gebruiken als studieruimte en verhuur voor diverse gelegenheden. Eind 2017 kocht de nieuw opgerichte Stichting Sint Annakapel beide gebouwen en volgde een grondige restauratie. Het is de bedoeling het gebouw zonder winstoogmerk te exploiteren en uit de verhuuropbrengsten het onderhoud ervan te kunnen bekostigen.

Het orgel stamt uit 1897 en werd gebouwd door orgelmaker Jan Proper uit Kampen. In het begin van de 20e eeuw werkte Theo Strunk aan het orgel en in later jaren Maarten Oranje.

Een restauratie werd in 2018 na de restauratie van de kapel uitgevoerd door de Fa. René Nijsse te Oud-Sabbinge onder advies van Herman Kamp en Harry Hamer die samen de supervisie over dit orgel vervullen.

In deze kapel worden sinds 2022 de middagdiensten van de Nederlands Gereformeerde kerk (Nieuwe kerk) gehouden.

De dispositie werd weer geheel oorspronkelijk met als enige verschil het behoud van de mixtuur.

HOOFDWERK: C-f”’Bovenwerk: C-f”” 
Bourdon ( bas/disc.) 16′  Fluit dolce8′
Prestant 8′Viola di Gamba8′
Holpijp 8′ Voice Celeste (disc.) 8′
Octaaf 4′ Salicionaal4′
Open fluit 2′ Speelfluit4′
Mixtuur III- IV 
Pedaal: C-b: Aangehangen
Tremulant Manuaalkoppel ( trede )