Disclaimer

Bij het maken van de website www.harryhamer.nl hebben wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Gezien de aard van de informatie, die op deze site wordt verstrekt, is het mogelijk, dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Harry Hamer, musicus, is niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten, die worden ondernomen op basis van de informatie, die op deze site wordt verstrekt.

Verder kunnen op deze site verwijzingen voorkomen naar enkele andere internet-sites, die niet door harryhamer.nl worden onderhouden en waarover deze ook geen controle heeft.
Deze verwijzingen dienen om snel en gemakkelijk meer informatie over bepaalde zaken te kunnen vinden. Harry Hamer draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de informatie die op die internet-sites wordt aangeboden.

Artikelen, foto’s en overige content van deze site mogen alleen worden overgenomen met vermelding van de bron. Voor audio zijn nader omschreven regels van toepassing. Overig gebruik, behalve op deze website vermeld, zullen met alle beschikbare (juridische) middelen worden bestreden. Het Nederlands Recht is hierop van toepassing.

Foto’s komen uit het archief van Harry Hamer en/of zijn gemaakt door Dhr. J.G. Post en Dhr. M.A. van Buren. Foto’s van koren zijn afkomstig van de desbetreffende besturen, rechten daarop voorbehouden.

Audio op deze website wordt alleen beschikbaar gesteld om te beluisteren. Oneigenlijk gebruik, behalve het uitsluitend via deze website beluisteren van de opnamen, zullen met alle beschikbare (juridische) middelen worden bestreden.

Logo’s van derden, op deze website vermeld, zijn eigendom van de desbetreffende organisaties en/of instellingen.