Dirigent

Harry Hamer is momenteel dirigent van 1 groot koor, het Hervormd Kerkkoor Kampen,  en valt regelmatig in bij andere koren. Belangrijk is dat  koren ingespannen en tegelijkertijd ontspannen bezig zijn en lekker zingen. Ook mag de grote sociale waarde van een repetitieavond niet worden vergeten. Het moet gedisciplineerd gezellig zijn, maar er moet tevens hard gewerkt worden. De leden hebben dan ook het gevoel dat ze geen repetitie kunnen missen en komen daarom trouw en met veel plezier naar de repetitie-avonden toe.

Tot 31 december 2017 was hij tevens dirigent van het Interkerkelijk Kerkkoor Dronten. Na bijna 39 jaar werd de dienstverlening aan dit koor op eigen verzoek stopgezet.

De verstandhouding tussen de 2 koren was uitstekend! Zo werden regelmatig samen concerten gegeven en zijn een aantal cd’s uitgebracht. Regelmatig zijn de koren (afzonderlijk en/of samen) te zien in het  programma “Nederland Zingt”.  Ook werd in 2004 gezamenlijk meegewerkt aan een DVD – opname. In november 2010 werd gezamenlijk een concertreis ondernomen naar Tielt in België en werd een concert gegeven in de Sint Baafskathedraal in Gent. Op 3 mei 2016 hebben de beide koren het laatste  “Airgunnersconcert” gegeven in de Ark te Dronten.

Hervormd Kerkkoor Kampen (vanaf 1 mei 1994 )

Het koor werd op 7 maart 1938 opgericht op initiatief van Ds. Gijsman samen met een groep jonge mensen vanuit de Hervormde kerk van Kampen. Van meet af aan werd meegewerkt aan de jeugddiensten in de Bovenkerk,  te Kampen, de thuishaven van het Hervormd Kerkkoor.

Grote bloei kende het koor in de jaren zestig van de 20e eeuw o.l.v. dirigent Willem Hendrik Zwart. Naast het grote koor kende men toen ook een Meisjeskoor en een groot kinderkoor. In die tijd begonnen ook de grote concertreizen. Deze voerden het koor naar de Verenigde Staten van Amerika, Canada, en later ook naar de diverse Oostbloklanden als Hongarije en Polen.

Deze lijn werd doorgezet o.l.v. Jaap Neuteboom (van 1974 tot 1994) en zijn opvolger Harry Hamer. Nadat deze vanaf 1973 organist was van het Meisjeskoor en vanaf 1984 vaste begeleider van het Hervormd Kerkkoor, werd hij in 1994 benoemd tot dirigent van dit koor. Momenteel  telt het koor ongeveer 80 zingende leden en wordt er gerepeteerd op de woensdagavond in de historische Lemkerzaal van de Broederkerk te Kampen.

Op 9 maart 2013 werd een jubileumconcert gegeven  ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van het koor. Hieraan werd meegewerkt door het Nationaal Strijkorkest, pianist Johan Bredewout en organist Gerwin van der Plaats.

7 maart 2018 was de dag dat het Hervormd Kerkkoor 80 jaar bestond. Ook toen werd een jubileumconcert gegeven m.m.v hetzelfde orkest, Hendrie Westra – slagwerk en pianist Ronald IJmker. Het Reil koororgel van de Bovenkerk werd weer bespeeld door vaste organist Gerwin van der Plaats.

Naar aanleiding van dit jubileum werd in de Martinikerk te Bolsward de CD “Op weg” opgenomen. Van 2 – tot en met 5 oktober 2015 werd tijdens een zeer succesvolle concertreis naar Parijs gezongen in de bekende kathedralen Saint Sulpice en Saint Eustache.

Ook van 5 t/m 8 oktober 2018 stond weer een concertreis op het programma. Dit keer naar Berlijn. Er werden 2 concerten gegeven, zowel in Potsdam als in Berlijn.

Op 1 mei 2019 werd Harry Hamer volledig verrast met een speciaal door het koor georganiseerde avond ter gelegenheid van het 25 jarig jubileum als dirigent van het Hervormd Kerkkoor.

Naast Gerwin van der Plaats wordt het HKK regelmatig begeleid door Luuk Schuurman, Harm-Jan van der Sluis en Herman Kamp.

In de Burgwalkerk in Kampen wordt op 7 maart 2023 een lustrumconcert gegeven t.g.v. het 85 – jarig bestaan.

Hieraan wordt meegewerkt door het koor “Zingend Getuigen” o.l.v. Herman Kamp en Gerwin van der Plaats aan het fameuze Zwier van Dijk – orgel.

Het is voor zowel koor als dirigent een enorm voorrecht te kunnen zingen en musiceren in de geweldige Bovenkerk met haar onnavolgbare Hinsz – orgel. 2e dirigenten zijn Marijn de Jong en  Herman Kamp. 

Interkerkelijk Kerkkoor Dronten (I.K.K.) ( april 1979 tot en met december 2017 )

Opgericht in september 1966 heeft het koor een enorme staat van dienst opgebouwd binnen de kerken van de nog jonge plaats Dronten. Inmiddels is dit één van de grootste gemengde koren in de provincie Flevoland. Doelstelling is het door koorzang en muziek verrijken van de erediensten in Dronten en wijde omgeving. Zo wordt regelmatig gezongen in Kampen, Swifterbant en Amersfoort. Op projectbasis worden jaarlijks een aantal concerten gegeven. Afwisselend is dat een Kerstconcert, een Passieconcert, een najaarsconcert of een voorjaarsconcert. Een vast gegeven was het zogenaamde “Airgunnersconcert”,tot 2016 gehouden in de eerste week van mei, waarbij een groot aantal voormalige Engelse boordschutters uit de 2e Wereldoorlog aanwezig waren. Het koor geniet bekendheid via radio en televisie en van de cd’s. Harry Hamer was vanaf januari 1980 vaste dirigent van dit koor en heeft in al die jaren een duidelijk stempel op de koorklank gezet. 2e dirigent was Herman Kamp en vaste begeleider is Gerwin van der Plaats. De repetitieavond van het koor is op donderdag van 20.00 uur tot 22.00 uur, sinds 1 januari 2018 in het “Voorschip”van kerkcentrum “De Ark” te Dronten.

Op zaterdag 29 oktober 2016 heeft het koor haar 50- jarig jubileum gevierd tijdens een jubileumconcert in de Ark te Dronten. Hieraan werd medegewerkt door het Groot Nationaal Strijkorkest en slagwerker Hendrie Westra.

Per 1 januari 2018 vond er een dirigentenwisseling plaats. Harry Hamer beëindigde op eigen verzoek zijn werkzaamheden en Herman Kamp werd de vaste dirigent. Harry Hamer werd 2e dirigent.

Tijdens de corona – pandemie moest het koor begin 2022 o.a. door gebrek aan mannenstemmen worden opgeheven.

Eerdere koren

Harry Hamer is als dirigent actief sinds 1974. Onder zijn leiding stonden de volgende koren:

– Kinderkoor ” De Lenteklokjes” te Kampereiland  (1974 – 1993)

– Hervormd Kinderkoor (onderdeel Herv. Wijkkoor) te Kampen (1974 – 1979)

– Chr. Mannenkoor Meppel (1976 – 1990) met het jongenskoor “The little Boys Singers”

– Chr. Gemengd koor “Hallelujah” te Wezep  (1990 – 2000 )

– Oosterwolds Gemengd Christelijk Koor (1981 – 2007)

– Interkerkelijk Kerkkoor Dronten ( 1979 – 2017 )


Als invallend dirigent is hij regelmatig te vinden bij o.a. het Hervormd Mannenkoor IJsselmuiden – Grafhorst, Het Chr. Gereformeerd kerkkoor “Zingend Getuigen”  te Kampenen het Christelijk regionaal koor “Voices”.