Audio/MP3

Op deze pagina stellen wij enkele geluidsopnamen ter beschikking om te beluisteren. Oneigenlijk gebruik, behalve het uitsluitend via deze website beluisteren van de opnamen, zullen met alle beschikbare (juridische) middelen worden bestreden.

Fantasie-Ostinato Psalm 72 – Harry Hamer 
Titel cd: “Hollandse koraalbewerkingen” vanuit de St. Nicolaas- of Bovenkerk in Kampen.

Psalm 42 – Feike Asma 
Titel cd: “Die uit liefderijk erbarmen…” vanuit de Grote- of St. Stephanuskerk in Hasselt.

Meditatie en Koraal Psalm 139 – Harry Hamer 
Titel dvd: “Koraalbewerkingen & Improvisaties” vanuit de St. Nicolaas- of Bovenkerk in Kampen.

Fantasie-Toccatine “Ik heb de vaste grond …” – Harry Hamer 
Titel dvd: “Koraalbewerkingen & Improvisaties” vanuit de St. Nicolaas- of Bovenkerk in Kampen.

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. E.G.Hamer heeft toestemming voor gebruik verkregen van Buma/Stemra. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te [weder]verkopen, verspreiden e.d.