Home Contact
Kerkorganist

Vanaf 1972 is Harry actief als kerkorganist. Hij ervaart dit als de basis voor zijn totale bestaan als musicus. De orgels die hij in die hoedanigheid als vaste organist bespeelt worden hieronder aan u voorgesteld.

Op verzoek speelt Harry Hamer  als gastorganist in andere kerken in ons land. Zo is hij regelmatig te vinden op de orgels van o.a. de volgende kerken: De Oase te Drachten, Ontmoetingskerk te Amersfoort, Het Octaaf in Hoorn, Hervormde kerk in Zuidwolde enz.

Zijn hoofdtaak als kerkorganist vervult hij met veel plezier in de Nieuwe kerk te Kampen, waar hij het majestueuze Pels/Kaat & Tijhuis/Nijsse - orgel bespeelt.

Op 30 april 2017 was Harry Hamer 45 jaar organist in de Nieuwe kerk te Kampen.

 

NIEUWE KERK KAMPEN (Nederlands Gereformeerd)

Sinds 30 april 1972 is Harry Hamer vaste organist in de Nieuwe kerk in Kampen. Deze prachtige kerk werd in 1911 in gebruik genomen en is een schepping van de bekende kerkarchitect Tjeerd Kuiper. Aanvankelijk stond er een orgel, gebouwd door de Fa. Jan Proper uit Kampen, naar het pneumatische systeem. De kwaliteit hiervan was echter zodanig dat het al in 1958 het veld moest ruimen voor het huidige orgel, in eerste aanleg gebouw door de Fa. Bernard Pels en zoon te Alkmaar, en in gebruik genomen op 28 februari 1959. Pels gebruikte voor dit orgel het door hun gepatenteerde electro – pneumatische repetitieladen – systeem. Ook dit bleek geen succes, wat blijkt uit het feit dat al in 1979 een renovatie moest worden uitgevoerd door de Fa. Kaat & Tijhuis te Kampen. Veel van het dunwandige pijpwerk werd toen vervangen door beter materiaal. In de jaren die volgden werd steeds meer pijpwerk vervangen, maar werd de technische kwaliteit van het orgel snel slechter.

In 2001 werd daarom besloten het orgel geheel te gaan renoveren. De Fa. René Nijsse uit Oud-Sabbinge (Zeeland) kreeg de opdracht om een geheel nieuw mechanisch – sleepladen – orgel in de bestaande kas te bouwen met gebruikmaking van al het bestaande pijpwerk. Adviseurs bij deze ombouw waren Harry Hamer en Herman Kamp. Het vernieuwde orgel werd op 3 april 2009 in gebruik genomen.

Huidige dispositie:

Hoofdwerk (II)
Rugwerk (I)

Bovenwerk (III)
Prestant 16’
Prestant 8’
Bourdon 16’
Prestant 8’
Holpijp 8’
Prestant 8’
Flûte Harmonique 8’
Quintadena 8’
Baarpijp 8’
Roerfluit 8’
Octaaf 4’
Viola di Gamba 8’
Quint 6’
Fluit douce 4’
Voix Céleste 8’
Octaaf 4’
Speelfluit 3’
Salicet 4’
Gemshoorn 4’
Octaaf 2’
Koppelfluit 4’
Quint 3’
Woudfluit 2’
Nasard 3’
Superoctaaf 2’
Sesquialter II
Nachthoorn 2’
Tertiaan 3 1/5’
Mixtuur III-IV
Terts 1 3/5’
Mixtuur III-V
Fagot 16’
Quintfluit 1 1/3’
Scherp IV
Dulciaan 8’
Sifflet 1’
Cornet disc. VCymbaal III
Trompet 16’Basson-Hobo 8’
Trompet 8’Vox Humana 8’
Pedaal

Werktuiglijke registers

Prestant 16’
Koppeling Hoofdwerk - Bovenwerk
Subbas 16’
Koppeling Hoofdwerk - Rugwerk
Quint 12’
Koppeling Rugwerk - Hoofdwerk
Octaaf 8’
Koppeling Pedaal - Rugwerk
Gedekt 8’
Koppeling Pedaal - Hoofdwerk
Roerquint 6’
Koppeling Pedaal - Bovenwerk
Octaaf 4’
Tremulant Hoofdwerk

Mixtuur V
Tremulant Rugwerk


Bazuin 16’
Tremulant Bovenwerk

Trombone 8’
Zweltrede Bovenwerk

Trompet 4’


KERKCENTRUM “DE ARK” en KERKCENTRUM “OPEN HOF” DRONTEN (PKN)

Gemiddeld eens per 4 weken begeleidt Harry Hamer de gemeentezang tijdens een morgendienst van de Protestantse Gemeente Dronten in “De Ark” of in "Open Hof"in Dronten.

 

Kerkcentrum "De Ark" werd in 1967 gebouwd en kreeg in 1970 het prachtige, door de Fa. D.A.  Flentrop uit Zaandam gebouwde, orgel tot haar beschikking.

Dezelfde firma gaf het orgel in 2006 een groot onderhoud beurt.

Het orgel bezit de volgende stemmen:

Hoofdwerk (II) Rugwerk (I) Pedaal
Prestant 8’ Holpijp 8’ Bourdon 16’
Roerfluit 8’ Prestant 4’ Octaaf 8’
Octaaf 4’ Roerfluit 4’ Octaaf 4’
Fluit 4’ Octaaf 2’ Ruispijp IV
Quint 3’ Sesquialter II Fagot 16’
Octaaf 2’ Scherp IV
Mixtuur V Dulciaan 8’
Trompet 8’ Tremulant
Normale koppelingen

In kerkcentrum “Open Hof” werd door de Fa. Van Vulpen uit Utrecht in het begin van de jaren 60 een orgel gebouwd. Het is een kopie van het koororgel in de Eusebiuskerk te Arnhem. Ook dit orgel werd schoongemaakt in 2006.

Dispositie:

Hoofdwerk (I) Borstwerk (II) Pedaal
Prestant 8’ Gedekt 8’ Bourdon 16’
Roerfluit 8’ Roerfluit 4’ Prestant 8'
Octaaf 4’ Nasard 3’ Fagot 16’
Woudfluit 2’ Prestant 2’ Schalmeij 4’
Mixtuur IV Regaal 8’
Trompet 8’

 

Copyright © Harry Hamer | All rights reserved | Disclaimer | Realisatie: Post Automatisering